13Apr

UCC ESTABLISHES NEW DAUPHIN CHAPTER

388WINNIPEG, Manitoba-April 13, 2013 – On Saturday, April 6, 2013, the Ukrainian Canadian Congress (UCC) National and Ukrainian Canadian Congress Manitoba Provincial Council met with the leadership of the Ukrainian community in Dauphin and Parklands region and is pleased to announce the establishment of a new UCC Branch in Dauphin and Parklands region, Manitoba. The Honourable Len Derkach, former cabinet Minister and Member of the Legislative Assembly of Manitoba, was selected as the inaugural President of the Dauphin and Parklands branch of the Ukrainian Canadian Congress.“It is a tremendous accomplishment by UCC along with Provincial Council President Oksana Bondarchuk, past-President Lesia Szwaluk and UCC (National) Executive Director Taras Zalusky to establish a branch in Dauphin, the home of Canada’s National Ukrainian Festival. The UCC brings together all the diverse community organizations under one umbrella to unify, coordinate, represent and lead the Ukrainian Canadian community,” stated UCC National President Paul Grod. “The UCC gains its strength by reflecting and representing the interests of the grassroots of our community. The historic creation of this Dauphin and Parklands branch is a very tangible step in our efforts to continue to develop the Ukrainian community across the country and to increase the capacity of our organizations.”

The founding meeting of the UCC Dauphin and Parklands branch took place on Saturday, April 6, 2013, at Smith Jackson Ukrainian bilingual school in Dauphin. The meeting was attended by the leadership of the Dauphin area’s Ukrainian community as well as local Member of Parliament Robert Sopuck. “I am very familiar with the good work done by the UCC nationally and view the creation of a branch here in Dauphin as a very positive step for our community,” stated Robert Sopuck, M.P. for Dauphin-Swan River-Marquette.

The meeting adopted a constitution and by-laws for the branch and selected a president and executive.

The executive of the Dauphin UCC branch is as follows:

Hon. Len Derkach, President
Paul Trochanowski, Vice-President
Shirley Nowalkowski, Secretary
Jennifer Chatyrbok, Treasurer
”I would like to thank the Honourable Len Derkach for accepting to be the inaugural president of UCC Dauphin and Parklands Region. From his time in government Len is very familiar with the work of the Ukrainian Canadian Congress,” stated UCC Manitoba Provincial Council President Oksana Bondarchuk. “We believe that there will be tremendous benefits to the Dauphin and area communities to uniting under the UCC banner. Having this branch and the ability to share, cooperate and network will be beneficial to all Ukrainians in Manitoba.”

38813 квітня 2013 р.- Вінніпег, Манітоба – В суботу, 6 квітня 2013 р. Національний Конґрес Українців Канади і Конґрес Українців Канади провінції Манітоба зустрілися з провідництвом української громади Давфинського та Паркландського округів і раді оголосити про створення нового відділу Конґресу Українців Канади у Давфинському та Паркландському округах провінції Манітоба. Вельмишановний Лен Деркач, колишній кабінет-міністр та член законодавчих зборів Манітоби, був обраний першим головою Давфинського та Паркландського відділу Конґресу Українців Канади.

“Це величезне досягнення Конґресу Українців Канади, а також голови Провінційної ради Оксани Боднарчук, колишньої голови Лесі Швалюк та екзекутивного директора Національного Конґресу Українців Канади Тараса Залуського. Конґрес Українців Канади збирає усі різноманітні громадські організації під однією парасолькою, щоб об’єднувати, координувати, представляти та вести українсько-канадську громаду, – заявив національний президент Конґресу Павло Ґрод. – Конґрес здобуває свою силу відображаючи і представляючи інтереси рядових громадян нашої спільноти. Історичне створення цього Давфинського і Паркландського відділу є дуже відчутним кроком у наших зусиллях продовжувати розвивати українську громаду по всій країні і збільшувати потужність нашої організації”.

Засновуюче засідання Давфинського та Паркландського відділу Конґресу Українців Канади відбулося у суботу, 6 квітня 2013 р. в українській двомовній школі Сміс Джексон у Давфині. В засіданні прийняли участь провідники української громади Давфинського округу, а також місцевий член парламенту Канади Роберт Сопак. ”Я дуже добре ознайомлений з хорошою роботою, яку проводить Конґрес на національному рівні і розглядаю заснування відділу в Давфині як дуже позитивний крок для нашої громади”, – заявив Роберт Сопак, член парламенту округу Давфин-Свен Рівер-Маркетт.

Засідання прийняло статут та підзаконні акти для відділу, а також oбрало голову та управу.

Склад управи Конґресу Українців Канади, відділ Давфин:

  • Вельмишановний Лен Деркач, голова
  • Павло Трохановський, заступник голови
  • Шерлі Новаковська, секретар
  • Дженіфер Чатирбок, скарбник

“Я хотіла б подякувати вельмишановному Лену Деркачу за прийняття ним позиції голови відділу Давфин та Паркланд Конґресу Українців Канади. З часу його праці в уряді Лен є добре обізнаний з роботою Конґресу Українців Канади, – заявила голова Провінційної ради КУК Манітоби Оксана Боднарчук. – Ми віримо, що українська громада Давфину та округи отримає величезні вигоди, об’єднавшись під лозунгом Конґресу Українців Канади. Маючи цей відділ і можливість ділитися, співпрацювати та комінікуватися буде корисним для всіх українців у Манітобі”.