12Feb

TWO UKRAINIAN CANADIANS HONOURED AT CEREMONY IN WINNIPEG

February 12, 2013 -Winnipeg, Manitoba-The Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal was presented to two deserving recipients by the Ukrainian Canadian Congress (UCC) during a special awards ceremony in Winnipeg on Friday, February 8, 2013.The UCC National and the UCC Manitoba Provincial Council jointly hosted a reception at the Ukrainian Cultural and Educational Centre (Oseredok) to recognize the outstanding achievements of two members of Manitoba’s Ukrainian Canadian community.

The Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal was presented to Dr. Orest Cap and Ms. Sophia Kachor by UCC National President Paul Grod on behalf of the Governor General of Canada.

RECIPIENTS’ CITATIONS

Dr. Orest Cap is a Professor of Technology Education and Director of the Imperial Oil Academy, Faculty of Education at the University of Manitoba. Dr. Orest Cap holds a PhD in technical-vocational education from Ohio State University.

Dr. Cap has published extensively in various national and international journals and through his work, has been involved in several research initiatives with Ukraine. Dr. Cap has also been actively involved with Ukrainian Canadian Social Services for many years on the local, national and international level.

Dr. Cap was honoured for his instrumental work in establishing the Chernihiv State Teacher Innovation Award Project at Hohol State University in Nizhen, Ukraine and then at Chernihiv State Pedagogical University of Chernihiv, Ukraine, where he helped to establish a successful social services network that assists physically and mentally challenged individuals from Chernihiv who were affected by the Chornobyl disaster.

Sophia Kachor is the Executive Director and Chief of Collections of the Ukrainian Cultural and Educational Centre (Oseredok) in Winnipeg. She holds a BA (Hons.) and MA in Slavic Studies from the University of Manitoba.

She is a dedicated life-long community volunteer, active in many Ukrainian organizations and institutions. Currently, Sophia holds the following volunteer positions:

  • Chair of the Board of Directors for the North Winnipeg Credit Union
  • Member of the Ukrainian Canadian Foundation of Taras Shevchenko Board of Directors
  • Past Board Member of the Ukrainian Canadian Congress.

Sophia Kachor has been involved with Ukrainian Youth Association -Plast for many years on the local, national and international levels.

In 2001, Sophia was awarded the Shevchenko Medal, the highest form of recognition that can be bestowed by the Ukrainian Canadian Congress.

12 лютого 2013 р., Вінніпег, Манітоба – Конґрес Українців Канади вручив Ювілейну діамантову медаль королеви Єлизавети ІІ двом гідним одержувачам під час спеціальної церемонії нагородження, що відбулася у Вінніпезі 8 лютого 2013 р.

Конґрес Українців Канади та Провінційна рада КУК Вінніпегу зорганізували спільне прийняття в Українському Культурному та Освітньому Центрі (Осередку), щоб відзначити визначні досягнення двох членів українсько-канадської громади Манітоби.

Від імені генерал-губернатора Канади президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод вручив Ювілейну діамантову медаль королеви Єлизавети ІІ д-ру Орестові Цапу та Софії Качор.

Доктор Орест Цап є професором технологічних наук і директором Імператорської нафтової академії , педагогічний факультет Манітобського університету. Д-р Орест Цап має докторський ступінь у професійно-технічній освіті від університету штату Огайо.

Д-р О. Цап опублікував багато наукових робіт в різних національних і міжнародних журналах, завдяки яким брав участь у кількох науково-дослідницьких ініціативах з Україною. Протягом багатьох років д-р О. Цап також брав активну участь у роботі Суспільної Служби Українців Канади на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Д-р О. Цап був відзначений за його інструментальну роботу по створенню проекту інноваційної нагороди державного вчителя Чернігова при Державному університеті ім. М. Гоголя в Ніжині, Україна, а потім при Чернігівському державному педагогічному університеті, м.Чернігів, Україна, де він допоміг створити успішну соціальну мережу послуг, яка допомагає фізично і розумово відсталим особам з Чернігова, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

Софія Качор є екзекутивним директором і відповідальною за колекції Українського Культурного та Освітнього Центру (Осередку) у Вінніпезі. Вона має ступінь бакалавра (з відзнакою) і магістра слов’янських наук з університету Манітоби.

Вона є відданим довготривалим громадським добровольцем, активною у багатьох українських організаціях і установах. На сьогоднішній день Софія займає слідуючі добровольчі позиції:

  • голова Дирекції Кредитової Спілки Північного Вінніпегу
  • член Дирекції Канадсько-Української Фундації ім. Тараса Шевченка
  • бувший член Дирекції Конґресу Українців Канади

Софія Качор протягом багатьох років співпрацювала з Українською Молодіжною Організацією ”Пласт” на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

У 2001 р. Софія була нагороджена Шевченківською медаллю – найвищою нагородою Конґресу Українців Канади.