LECTURE: BYZANTINE ROOTS OF THE UKRAINIAN CULTURE (IN UKRAINIAN)

Др. Олена Вдовина проведе лекцію на тему:

ВІЗАНТІЙСЬКЕ КОРІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Івана Огієнка (Митрополита Іларіона)

Лекція відбудеться у Свято-Покровському Соборі 5-го листопада, 2017 (в неділю) о 12:00  rодині (після Літургії) при адресі 820 Burrows Avenue.

Візантійська спадщина відіграла надзвичайно важливу роль у формуванні української культури доби Середньовіччя. Визначальною подією було прийняття Київською Руссю християнства від Візантії, але її вплив помітний на всіх аспектах культурного життя: літературі, мові, писемності, богослов”і, релігійних обрядах, мистецтві та музиці. Іван Огієнко вважав Візантію матір’ю украінськоі релігіино-культурноі традиціі, а її вплив – вирішальним і для майбутнього України.

Д-р Олена Вдовина займається дослідженням українського Середньовіччя. Отримала ступінь кандидата філософських наук 2004 року після навчання в Аспірантурі Національного університету “Києво-Могилянська академія”; науковий керівник – професор Вілен Горський. Згодом працювала в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України, викладала кілька курсів у різних університетах м. Києва, зокрема курси з філософії на культурології. Зараз д-р Олена Вдовина перебуває в Центрі українсько-канадських студій як гостьовий дослідник.

Dr. Olena Vdovyna will present a lecture:яя

BYZANTINE ROOTS OF THE UKRAINIAN CULTURE IN IVAN OHIENKO’S (METROPOLITAN ILARION’S) INTERPRETATION

November 5th, 2017 (Sunday) at St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Cathedral (Sobor) beginning at  12:00 p.m. (following the Liturgy). The lecture will be given in Ukrainian.

Byzantine heritage played an important role in the formation of Ukrainian culture during the Middle Ages. A crucial event was receiving Christianity by Kyivan Rus’ from Byzantium, but its influence was noticeable on all aspects of cultural life: literature, language, literacy, theology, religion, art and music. Ohienko considered Byzantium to be the mother of Ukrainian religious-cultural tradition; the Byzantine influence was to become decisive for Ukraine’s future.

 

Dr. Olena Vdovyna focuses on medieval Ukrainian studies. She earned her PhD from the National University of Kyiv Mohyla Academy in 2004 under Prof. Vilen Horskyi. At the completion of her degree she was employed with the Hryhoriy Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine and taught several courses such as Philosophy and Cultural Studies. Dr. Vdovyna is currently a Mymka visiting research scholar at the Centre for Ukrainian Canadian Studies.

LOCATION:   820 Burrows AvenueWinnipeg

Info

  • Category: Social
  • Address: St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Cathedral,Winnipeg, MB
  • Start: November 7, 2017 12:00 pm
  • End: November 7, 2017 2:00 pm

UCC-MBC appreciates for all the support these organizations have been giving for all past years!